+90 541 322 4426
en      tr

Sosyal Medyada Biz}

Devlet Teşviği

ekonomi bakanlıgı fuar tesvikleri

DEVLET DESTEĞİ
T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ’i uyarıncaBakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılım gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının nakliye harcamaları, stand harcamaları, fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirası ile katılımcıların standlarında görevlendireceği 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50’si, 15.000 ABD Dolarını aşmamak üzere ödenir.Başvuru Şekli1 – FUAR ÖNCESİ BAŞVURU
Katılımcının bireysel olarak katılım sağlayacağı, Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarların başlama tarihinden en az on beş gün önce, destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenen boş alan ve/veya stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz eder.Ön başvuruda bulunmayan firmaların fuar sonrasındaki ilgili destek müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2 – FUAR SONRASI BAŞVURUSU
Katılımcı Firma, Yurt Dışı Fuar destekleriyle ilgili müracaatı aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; bağlı bulunduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapar.

Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde gerekli belgelerle birlikte müracaatta bulunulmaması durumunda, ilgili fuar destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.

GÜNCEL MEVZUAT

2009/5 SAYILI YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ(03.06.2014)
2009/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2014/1 Sayılı Tebliğ 03.06.2014 (Resmi Gazete metni)
2009/5 SAYILI TEBLİĞ’İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI(22.06.2015) YENİ
2009/5 Sayılı Tebliğ Uygulama Usul ve Esasları Değişikliği – 22.06.2015 (Karşılaştırmalı Metin) YENİ

GEREKLİ BELGE VE FORMLAR

BİREYSEL ÖN BAŞVURU DİLEKÇESİ
BİREYSEL FUAR SONRASI BAŞVURU DİLEKÇESİ
BİREYSEL PRESTİJLİ FUAR SONRASI BAŞVURU DİLEKÇESİ
FUAR SONRASI GEREKLİ BELGELER LİSTESİ (22.06.2015) YENİ
EKSİK EVRAK TAMAMLAMA DİLEKÇESİ

TAAHHÜTNAME (Ek.1),
TAAHHÜTNAME (Ek.7),(Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) taahhüdü)
TAAHHÜTNAME (Ek.8),(Fatura taahhüdü)

PAZARLAMACI ŞİRKET İÇİN PAZARLAMA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
FUAR LİSTESİNE EKLEME TALEBİ DİLEKÇESİ

FUAR LİSTELERİ

2015 YILI VE ÖNCESİ DESTEKLENEN BİREYSEL FUARLAR LİSTELERİ
2016 YILINDA DESTEKLENECEK BİREYSEL FUARLAR LİSTESİ(YENİ)
PRESTİJLİ FUARLAR LİSTELERİ 2015, 2016, 2017
2015 YILI ve ÖNCESİ HEDEF ÜLKELER LİSTELERİ
2016, 2017 YILI HEDEF ÜLKELER LİSTESİ(YENİ)
GÖZLEMCİ GÖREVLENDİRİLEN BİREYSEL FUARLAR LİSTELERİ 2016, 2015 ve Öncesi

Detaylı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.